Granty -

Wizyty studyjne w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz w Polsce


Granty na organizację wizyt studyjnych polskich instytucji i organizacji działających w sektorze kultury w Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie oraz przedstawicieli instytucji i organizacji Państw-Darczyńców w Polsce.

Cel

Granty na wizyty przyznawane są w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego).

Celem spotkań powinno być nawiązanie lub podtrzymanie istniejącej współpracy dwustronnej w obszarze kultury. Nawiązanie partnerstwa może zaowocować realizacją projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG w perspektywie finansowej 2014–2021 (lub innych europejskich źródeł).

Jedna instytucja może złożyć 3 wnioski (wizyty w trzech różnych krajach), a każdy z nich będzie podlegał osobnej ocenie formalnej.

Kto może starać się o grant
– państwowe i samorządowe instytucje kultury;
– publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
– archiwa państwowe;
– organizacje pozarządowe ze sfery kultury;
– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Kto może być partnerem z Państw-Darczyńców:
– instytucje kultury (artystyczne szkoły i uczelnie);
– samodzielne wydziały artystyczne na uczelniach o profilu ogólnym;
– organizacje pozarządowe ze sfery kultury;
– podmioty gospodarcze działające non-profit w sektorze kultury;
– archiwa;
– jednostki samorządowe.

Wizyty przedstawicieli z Polski w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie
W wizycie mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby i może ona trwać 1–5 dni (w zależności od liczby spotkań). Na podróż można przeznaczyć dodatkowe dwa dni.

Wizyty przedstawicieli Państw-Darczyńców w Polsce
W wizycie może wziąć udział maksymalnie 6 osób z wszystkich instytucji delegujących (maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji), a wizyta może trwać 1–3 dni. Na podróż można przeznaczyć dodatkowe dwa dni.

Wizyty mogą zakończyć się najpóźniej 30 kwietnia 2017 r.

Nabór do programu
Nabór prowadzony jest w trybie on-going: każdy wniosek spełniający kryteria formalne będzie rekomendowany do dofinansowania. Granty przyznawane będą do wykorzystania dostępnych środków.

Dotacje wyliczane są według ryczałtów: 500 euro na uczestnika na podróż, w tym transport lokalny i ubezpieczenie oraz 250 euro na koszty utrzymania (na jednego uczestnika na dzień). Nie jest wymagany wkład własny, program pokrywa 100% kosztów kwalifikowalnych. Kwoty wypłacane są w złotówkach (przelicznik dla wizyt: 1 euro = 4,3686 zł).

Budżet programu: 268 854 euro.

Termin składania wniosków
Do wyczerpania środków, ale nie później niż do 30 marca 2017 r., do godz. 16.

Więcej informacji

#kultura #praktyki #ngo

stopka strony