Granty -

Wydarzenia artystyczne


Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze artystycznej (w Polsce i za granicą), w obszarze muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych.

Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze artystycznej (w Polsce i za granicą).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie (we wszystkich priorytetach)
- samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego),
- organizacje pozarządowe,
- kościoły i związki wyznaniowe,
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sferze kultury.

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Więcej informacji na stronie fundatora.

#kultura

stopka strony