Granty na organizację wydarzeń w ramach Europejskiego Spotkania Młodzieży


Konkurs ogłaszany jest co dwa lata. Jego następna edycja - 2023!

 

Dofinansowanie na organizację wydarzeń w siedzibie Parlamentu Europejskiego, w miasteczku młodzieżowym nieopodal Parlamentu oraz na platformie online w związku z Europejskim Spotkaniem Młodzieży. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych posiadających co najmniej trzyletnie doświadczeniem w działaniach komunikacyjnych jako “multiplikator” oraz zdolnych do realizacji wydarzeń o zasięgu międzynarodowym w ramach sieci współpracujących organizacji.

Cel

Europejskie Spotkanie Młodzieży (European Youth Event, EYE) to wydarzenie organizowane przez Parlament Europejski (PE) w Strasburgu, które przyciąga kilka tysięcy młodych ludzi z Europy i ze świata. W tym roku EYE odbędzie się  w dniach 8-9 października. Celem przedsięwzięcia jest włączenie młodzieży w debatę polityczną i procesy społeczne, stworzenie możliwości dyskusji i działania w obszarach stanowiących wyzwania dla przyszłości Europy, takich jak demokracja, środowisko, bezrobocie, itp. Parlament zachęca organizacje społeczeństwa obywatelskiego do udziału w konkursie w celu zapewnienia, że:

 • wydarzenie zorganizowane będzie w duchu współpracy z młodzieżą, przez i dla młodych ludzi;
 • weźmie w nim udział od 2 do 4 tys. młodych osób w wieku 16-30 lat;
 • organizacja wydarzenia będzie przyjazna dla środowiska i będą jej przyświecały idee włączania społecznego, różnorodności, etc.

Kto może aplikować

Aplikować mogą krajowe lub ogólnoeuropejskie organizacje pozarządowe, które:

 • mają siedzibę w jednym z krajów UE;
 • współpracują  w ramach sieci organizacji (co najmniej 15 współpracujących organizacji, wymóg dla Kategorii1 i 3 poniżej);
 • posiadają co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarze działań komunikacyjnych w roli “multiplikatora” i na rzecz młodzieży;
 • mają doświadczenie w realizacji projektów europejskich;
 • mają doświadczenie i kompetencje pozwalające zrealizować międzynarodowe wydarzenia na kilka tysięcy osób.

Zasady

Wnioski o dofinansowanie można składać w 3 kategoriach:

 • Kategoria1 - zorganizowanie włączających i interaktywnych debat i warsztatów, skupiających się na bieżących problemach oraz proponujących pomysły i działania dla przyszłości Europy;
 • Kategoria 2 - realizacja integracyjnego programu sportowego;
 • Kategoria 3 - organizacja plenerowego programu muzycznego z udziałem wyłonionych w drodze konkursu artystów w wieku od 16 do 30 lat.

Organizacja wydarzeń będzie mieć miejsce w siedzibie Parlamentu Europejskiego, w miasteczku młodzieżowym nieopodal Parlamentu oraz na platformie online.

Jeśli ograniczenia związane z COVID-19 uniemożliwią przeprowadzenie wydarzeń stacjonarnych, EYE zostanie zorganizowane całkowicie online. Dlatego wnioskodawcy są zobowiązani do uwzględnienia na etapie aplikowania również takiego scenariusza.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać online za pośrednictwem TEJ STRONY.

Dofinansowanie

W pierwszej kategorii dofinansowanie otrzyma około 15 projektów. Wysokość pojedynczego grantu wyniesie minimum 10 tys. euro.
W drugiej kategorii dofinansowanie w wysokości od 10 do 28 tys. euro otrzyma 1 projekt.
W kategorii trzeciej grant od 10 do 40 tys. euro otrzyma 1 projekt.

Budżet

Budżet całego programu na rok 2021 to 240 tys. euro. Budżet dla poszczególnych kategorii:

 • Kategoria 1 - 172 tys. euro,
 • Kategoria 2- 28  tys. euro,
 • Kategoria 3 - 40 tys. euro.

WIĘCEJ INFORMACJI - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Pytania można przesyłać na adres: dgcomm-subvention@europarl.europa.eu

#organizacja #wydarzeń #eye #młodzież #multiplikatorzy #ngo

stopka strony