Zdrowo jem, więcej wiem


Ruszyła rejestracja do 14. edycji programu dla wszystkich zerówek (szkolnych i przedszkolnych) oraz klas 1-3 ze szkół podstawowych nt. edukacji prozdrowotnej.

Cel

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Kto może aplikować

Przedszkola oraz szkoły podstawowe (klasy I- III).

W Projekcie biorą udział Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów zerówek (przedszkolnych i szkolnych) i klas I-III szkół podstawowych.

Zespół powinien składać się z jednej klasy/grupy i jej nauczyciela.

W przypadku grup świetlicowych czy klas/grup z małą liczbą uczniów dopuszcza się Zespół złożony z uczniów różnych klas pod warunkiem zgłoszenia go do kategorii wiekowo odpowiadającej najstarszemu uczniowi w zespole. W przypadku Zespołów ze szkół specjalnych kategoria jest ustalana w bezpośrednim kontakcie z Organizatorem.

Zespół może składać się maksymalnie z 40 uczniów.

Jedną szkołę/przedszkole może reprezentować dowolna liczba Zespołów.

Projekt jest prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Zerówki i klasy I
  • Klasy II-III.

Zasady

W każdym etapie jest do realizowania 6 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkanie z rodzicami.

Plan zadań oraz materiały niezbędne do realizacji zadań znajdują się na stronie Projektu.

Terminy realizacji zadań i przesyłania raportów są podane w Terminarzu dostępnym na stronie Projektu w zakładce TERMINARZ.

Z realizacji zadań w danym etapie należy przesłać 1 raport, na który składa się opis realizacji i dokumentacja zdjęciowa z 6 zadań.

Raport może zostać oceniony maksymalnie na 520 punktów, przy czym:

  1. lekcja nr 1 maksymalnie na 100 punktów,
  2. konkurs nr 1 maksymalnie na 80 punktów,
  3. lekcja nr 2 maksymalnie na 100 punktów,
  4. konkurs nr 2 maksymalnie na 80 punktów,
  5. forum zdrowia dla rodziców maksymalnie na 80 punktów,
  6. promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań maksymalnie na 80 punktów.

Raport należy stworzyć i przesłać za pomocą Panelu Opiekuna. Raporty przesłane w innej formie nie będą oceniane przez sędziów.

Formalności aplikacyjne

Rejestracji powinien dokonać nauczyciel (dalej jako „Opiekun”), który będzie następnie realizował zadania z Zespołem.

Zgłaszając zespół Opiekun Zespołu oświadcza, że Dyrektor Szkoły/Przedszkola wyraża zgodę na przeprowadzenie Projektu zgodnie z Regulaminem konkursu.

Podczas rejestracji tworzony jest Panel Opiekuna, za pomocą którego Opiekun tworzy i przesyła raporty z realizacji zadań.

Projekt składa się z dwóch etapów: jesienno-zimowego i wiosennego.

Opiekun rejestruje Zespół do Projektu raz niezależnie od liczby etapów, w których weźmie udział.

Zespół może wziąć udział w dowolnej liczbie etapów.

Rejestracja Zespołów trwa do:

  • 18 października 2023 roku dla Zespołów, które rozpoczynają udział w Projekcie od etapu jesienno-zimowego,
  • 1 lutego 2024 roku dla Zespołów, które rozpoczynają udział w Projekcie od etapu wiosennego.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem konkursu

Budżet

Pula nagród w Projekcie wynosi 35 000 zł.

Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach dodatkowo zostaną uwzględnione w klasyfikacji Grand Prix, która również jest nagradzana.

Nagrody główne w postaci nagród rzeczowych są przyznawane pięciu Zespołom z najwyższą punktacją za dany etap oraz Grand Prix, w każdej kategorii.

Wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych są przyznawane pięciu Zespołom z miejsc 6-10 w klasyfikacji Grand Prix, w każdej kategorii.

Dodatkowe informacje

Strona programu.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Honorowy patronat nad projektem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser - Duda.

stopka strony