Młodzi na ratunek światu


Czy problemy globalne, takie jak kryzys klimatyczny lub zanieczyszczenie środowiska można rozwiązywać na poziomie lokalnym? Na pewno warto próbować! 

Tego zadania podjęła się ambitna grupa młodzieży z Polski oraz Niemiec w ramach projektu Eco Heroes zrealizowanego przez Fundację BEZLIK z Mikuszewa (woj. wielkopolskie) i stowarzyszenie HochDrei z Poczdamu. W ciągu dwóch siedmiodniowych spotkań zorganizowanych w obu krajach w lipcu 2021 r. młodzi ludzie starali się przybliżyć mieszkańcom lokalnych społeczności ideę zrównoważonego rozwoju i zainspirować ich do bardziej ekologicznego stylu życia. W Mikuszewie stworzyli mural, który przestrzega przed zanieczyszczaniem mórz i oceanów, a także przygotowali dostępny dla wszystkich regał wymiany książek. Do Poczdamu wyruszyli z roślinami, które następnie zasadzili w lokalnym ogrodzie społecznym. Na miejscu zbudowali również skrzynki na warzywa, wzięli udział w warsztatach z upcyklingu i wyrazili swoje poglądy, uczestnicząc w berlińskim strajku klimatycznym. W czerwcu 2023 r. projekt zdobył I miejsce w konkursie „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie” organizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Projekt został zrealizowany w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Więcej informacji o tym programie znajdziesz w najnowszej publikacji Eurodesk Polska: Międzynarodowe Wymiany Młodzieży

Autorka opisu projektu: Daria Nawrot

stopka strony