Przedszkolaki naukowcami - eksperymenty w kuchni


Dla jednych zbyt abstrakcyjne, dla innych za nudne. Sposobem na zmianę takiego postrzegania przedmiotów ścisłych jest projekt „Kitchen Lab for Kids”. Eksperyment zaczyna się w kuchni!

Nic tak nie rozbudza wyobraźni, kreatywności i zainteresowań jak niezwykłe doświadczenia, które można przeprowadzić samemu. W projekcie realizowanym m.in. przez Akademię Ignatianum w Krakowie polem eksperymentu stała się kuchnia, a naukowcami – przedszkolaki. Dzięki temu nauka przedmiotów z grupy STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) będzie prostsza także w przyszłości.

– Z partnerami z Hiszpanii, Irlandii i Włoch badaliśmy możliwości edukacji STEM w przedszkolu, wykorzystując kuchnię, bo to dobre miejsce na eksperymenty z tych dziedzin. Na podstawie badań, rozmów, dobrych praktyk oraz porównania podstaw programowych dla przedszkoli w naszych krajach stworzyliśmy scenariusze zajęć – opowiada Barbara Surma, koordynatorka projektu „Kitchen Lab for Kids”.

Po spisaniu scenariuszy przyszedł czas na dostosowanie ich do programów przedszkoli wszystkich partnerów, a potem na ich przetestowanie. Zajęcia z przedszkolakami polegały na realizacji różnych zadań. – Chcieliśmy pokazać, jak poprzez gotowanie czy poznawanie narzędzi kuchennych integrować w nauczaniu przedszkolnym treści z kilku dyscyplin – wyjaśnia Barbara Surma. – Dzieci miały na przykład wybudować w ciągu 10 minut jak najwyższą wieżę z makaronu, a na jej czubku położyć piankę marshmallow. Uczyły się współpracy, projektowania, myślenia i odkrywania praw fizyki – dodaje koordynatorka projektu. Magda Utrata, uczestniczka projektu i nauczycielka w krakowskim przedszkolu Montessori, ze scenariuszy lekcji STEM korzystała też podczas zajęć z koncentracji uwagi.

Umysł dziecka może więcej
Dlaczego tak istotne jest, by już w przedszkolu wprowadzać elementy naukowe? Barbara Surma podkreśla, że dzieci w tym wieku są ciekawe świata, a ich umysły chłonne. To, co wypracują w wieku przedszkolnym, będzie przynosiło efekty w późniejszych latach. – Nauka przedmiotów ścisłych w szkole łączy się często ze stresem, a wstęp do tych dziedzin w przedszkolu może pomóc go zmniejszyć – dodaje.

Magda Utrata również kładzie nacisk na możliwości poznawcze najmłodszych. – Dziecko, które eksperymentuje na etapie przedszkola, a później w szkole, przy pomocy nauczyciela, porządkuje wiedzę, więcej zapamiętuje i rozumie, bo nauka nie jest dla niego abstrakcyjna – wyjaśnia.

Nauczycielka podkreśla, że promowanie nauki przez eksperymenty jest ważne, zwłaszcza że nauczyciele przedszkolni byli często wychowywani w duchu teoretycznej edukacji. Beata Szaflarska, nauczycielka w Przedszkolu Samorządowym w Jurgowie, przyznaje, że uczestnictwo w projekcie zainspirowało ją do wyszukiwania nowych doświadczeń, które wprowadza do zajęć przedszkolnych. – Im dzieci są starsze, tym gorzej działa ich wyobraźnia. W trakcie edukacji szkolnej niestety zmniejsza się liczba doświadczeń, co odbija się na kreatywności uczniów – zauważa.

Nauczyciele a STEM
Sam skrót STEM, choć jeszcze niezbyt w Polsce popularny, nie jest zupełnie obcy nauczycielom w przedszkolach – nauczanie przedszkolne w dużej mierze opiera się przecież na łączeniu dziedzin, a na tym bazuje STEM. Jak Polska wypada pod tym względem na tle innych państw? Barbara Surma podaje przykłady z krajów partnerskich: – Irlandia od lat realizuje edukację STEM, Włochy i Hiszpania – w nieco mniejszym zakresie. W Polsce problemem jest mała wiedza nauczycieli, że taką edukację można realizować w przedszkolu. Jest szansa, że sytuacja się poprawi. Nauczyciele, którzy brali udział w projekcie, wdrażają w swoich przedszkolach zajęcia inspirowane stworzonymi scenariuszami. Na stronie projektu znajduje się także interaktywny przewodnik dla nauczycieli z opisem ścieżek edukacyjnych oraz informacje dla rodziców. Pomysły wypracowane w ramach projektu można wykorzystać w całej Polsce!

Projekt „Kitchen Lab for Kids” realizowany był w ramach akcji „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” programu Erasmus+ Edukacja szkolna (Partnerstwa strategiczne). Brały w nim udział uczelnie wyższe i przedszkola z: Polski (lider projektu: Akademia Ignatianum w Krakowie), Włoch, Irlandii i Hiszpanii. Celem było promowanie STEM na wczesnych etapach edukacji.
Czas trwania projektu: 1.09.2018 – 31.08.2021 r.
Kwota dofinansowania: 214 444 euro.
www.kitchenlab4kids.eu

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 1/2022

stopka strony