Inspiracje -

Staż pomógł mi w osiągnięciu celów


"Pracowałem w punkcie informacyjnym Europe Direct prowadzonym przez organizację pozarządową zajmującą się promowaniem praw człowieka i wartości europejskich." – opowiada Maciej Grodzki, który na staż za granicę wyjechał dzięki programowi Erasmus+.

Jak wyjechałeś na staż z programem Erasmus+?
W 2014 r. zaczął działać program Erasmus+, który umożliwia aplikowanie o staż zagraniczny studentom ostatnich lat, a ja akurat kończyłem wtedy studia magisterskie. Pomyślałem, że mogę wyjechać na staż, na którym mogę zdobyć kolejne międzynarodowe doświadczenie tak bardzo potrzebne na rynku pracy. Ten staż spadł mi niejako z nieba.

Czy proces aplikacyjny był trudny?
Na uczelni – nie. Wystarczyło wypełnić wniosek. Sam znalazłem trzy miejsca mojego potencjalnego stażu i wysłałem do nich moją aplikację. Dość szybko otrzymałem odpowiedź z dwóch – z prośbą o rozmowę telefoniczną. Wybrałem jedną z organizacji i umówiłem się na konkretny termin. Wszystko trwało ok. miesiąca. 

Czym zajmowałeś się podczas stażu?
Pracowałem w punkcie informacyjnym Europe Direct prowadzonym przez organizację pozarządową zajmującą się promowaniem praw człowieka i wartości europejskich.  Odpowiadałem na pytania z zakresu prawa i polityk UE, prowadziłem zajęcia w szkołach, organizowałem wydarzenia promocyjne.  

Czego się nauczyłeś?
Poznałem specyfikę pracy w sektorze pozarządowym i zdobyłem doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole.

Czy wynagrodzenie było wystarczające?
Stypendium nie pokrywało wszystkich kosztów. Mnie wystarczało na miesięczny czynsz za mieszkanie i bilet miesięczny. 

Czy odbycie stażu pomogło Ci znaleźć pracę, którą byłeś zainteresowany?
Jestem zadowolony z mojej obecnej pozycji zawodowej. Staż w ramach programu Erasmus+ był czynnikiem, który niewątpliwie pomógł mi w osiągnięciu celów.

Rozmawiała Agnieszka Góralczyk

 

stopka strony