Europraca eurojob

Praca w Europie

Z danych GUS wynika, że od 2017 roku systematycznie spada liczba Polaków mieszkających za granicą. Pod koniec 2021 r. na emigracji przebywało 2,24 mln osób, tj. o 176 tys. mniej niż dwa lata wcześniej (w samej Europie ok. 1 mln 973 tys., o 161 tys. mniej niż w 2019 r.). Eksperci wskazują, że wynika to m.in. z rosnącej atrakcyjności polskiego rynku pracy – niskich wskaźników bezrobocia coraz lepszych warunków płacowych oferowanych przez polskich pracodawców. 

Tym, którzy w ostatnich kilkunastu miesiącach mieszkali za granicą albo planowali wyjazd za pracą szyki pokrzyżowała też bez wątpienia pandemia koronawirusa. Na decyzje dotyczące kariery za granicą niebagatelny wpływ miał również brexit. Dane pokazują, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, kraj ten opuściło aż 20% mieszkających tam Polaków.

Z drugiej strony wysoka inflacja, słaba złotówka oraz rosnące koszty życia w Polsce sprawiają, że sporo osób nadal rozważa emigrację. Ponad połowa deklarujących chęć wyjazdu to ludzie młodzi (do 35. roku życia). Dla nich motywacją do rozwoju kariery za granicą są nie tylko czynniki ekonomiczne. „Igreki” i „zetki” to zazwyczaj osoby świetne wykształcone i znające języki. Wielu z nich doświadczenie mobilności ma już za sobą – byli na Erasmusie, wolontariacie, zagranicznych praktykach zawodowych albo wymianie międzynarodowej. Są obywatelami Europy – dużo podróżują, a dzięki mediom elektronicznym są w stałym kontakcie z rówieśnikami z innych krajów. Szukają pracy za granicą, bo chcą się rozwijać, poszerzać horyzonty, spełniać marzenia, a przy okazji lepiej zarabiać. 

Trochę statystyk, czyli gdzie łatwiej, a gdzie trudniej o pracę

W październiku 2022 r. bezrobocie w strefie Euro wynosiło 6,5%, a w całej Unii Europejskiej – 6%. Wg szacunków Eurostatu we Wspólnocie bez pracy w tym okresie pozostawało 12 953 mln osób; w samej strefie euro – 10 872 mln. W porównaniu z październikiem 2021 r. bezrobocie spadło o 0,5 punktu procentowego w całej Unii i o 0,8 punktu w strefie euro. 

Wśród państw Wspólnoty w październiku 2022 r. znalazły się dwa z dwucyfrową stopą bezrobocia. Najwyższe wskaźniki odnotowano w Hiszpanii. Było to aż 12.5%. Równie kiepsko sytuacja wyglądała w Grecji, gdzie bezrobocie wyniosło 11,6%. Na ostatnim miejscu tego niechlubnego podium uplasował się Cypr z wynikiem 8%.

Na drugim biegunie znalazły się Czechy. Tam bezrobocie było najniższe i wyniosło zaledwie 2,1%. Dobrze radziły sobie też Niemcy i Polska. Zarówno u nas, jak i u naszych zachodnich sąsiadów stopa bezrobocia wyniosła 3%. Wyniki poniżej 5% odnotowały jeszcze Malta (3.1%) Norwegia (3,3%), Islandia (3,5%), Węgry (3,6%), Holandia (3,7%), Bułgaria (4%), Słowenia (4,1%), Dania i Irlandia (4,5%) oraz Austria (4,6%). 

Ale czy te statystyki są nam w ogóle do czegoś potrzebne? Czy warto kierować się nimi przy wyborze kierunku emigracji? I tak, i nie. Teoretycznie o pracę łatwiej tam, gdzie mniejsze bezrobocie, a co za tym idzie mniejsza konkurencja. Szukanie zatrudnienia w krajach o najwyższym wskaźniku bezrobocia może okazać się sporym wyzwaniem. Może, ale nie musi. 

Wskaźniki dotyczące bezrobocia w poszczególnych krajach z pewnością powinny przestudiować osoby, które rozglądają się za pracą sezonową albo dopiero zaczynają swoją karierę zawodową i nie mogą pochwalić się rozbudowanym CV. Podobnie rzecz ma się w przypadku osób, które za granicą chciałyby wykonywać proste prace fizyczne, takie niewymagające wysokich kwalifikacji.

Jednak w przypadku kandydatów bardziej doświadczonych, wykształconych, znających języki obce oraz posiadających najbardziej poszukiwane na rynku pracy kompetencje, statystyki nie będą miały aż takiego znaczenia. Specjaliści IT, inżynierowie, finansiści czy lekarze znający język kraju, do którego emigrują bez problemu znajdą zatrudnienie. W ofertach przebierać mogą również wysoko wykwalifikowani pracownicy fizyczni.

W obu przypadkach oprócz statystyk dotyczących sytuacji na rynku pracy warto śledzić portale ogłoszeniowe, a decyzje o wyjeździe podejmować w oparciu o realne zapotrzebowanie na pracowników w danej branży. 

stopka strony