europraca • Luksemburg

Luksemburg: finansowe Eldorado w środku Europy

Choć koszty życia są tu wyższe niż w Niemczech, Belgii czy Francji, to większe są też zarobki. Można powiedzieć, że pracownicy w Luksemburgu należą do niewielkiego procenta najbogatszej części świata. I choć stopa bezrobocia nie sięga nawet 6 proc., to znalezienie pracy może nie być łatwe – konkurencja jest bardzo duża, a największe szanse na zatrudnienie mają wysokiej klasy specjaliści z zakresu bankowości, którzy znają co najmniej dwa języki obce.


Papierkowa robota, czyli formalności

Meldunek. Jeżeli chcesz zostać w Luksemburgu nie dłużej niż 90 dni i nie planujesz rozpoczęcia pracy, nie musisz dopełniać żadnych formalności meldunkowych. Wystarczy posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Legalizacja pobytu powyżej 3 miesięcy. Jeżeli planujesz przebywać w Księstwie dłużej niż 90 dni, musisz w ciągu 8 dni złożyć deklarację przybycia (déclaration d’arrivée) w biurze ds. ludności lokalnego urzędu gminy (Administration Communale). Urzędnikom powinieneś przedstawić ważny dowód tożsamości oraz akt urodzenia lub małżeństwa. Pamiętaj, że lokalne władze mogą zażądać dodatkowej dokumentacji. Drugi krok to wypełnienie formularza rejestracyjnego – masz na to 90 dni od momentu przybycia – dzięki czemu uzyskasz tzw. Carte de séjour, potwierdzającą prawo pobytu. Carte de séjour zachowuje ważność przez 5 lat, potem można ją przedłużyć na 10 lat. Warunkiem uzyskania karty jest jednak podjęcie pracy (co najmniej 10 godzin tygodniowo), założenie działalności, podjęcie studiów lub posiadanie wystarczających środków, umożliwiających samodzielną egzystencję. Carte de séjour wydawana jest bezpłatnie.

Formalności przy podejmowaniu pracy. Warunki pracy w Luksemburgu są atrakcyjne, firmy mogą więc wymagać od ciebie stosunkowo wysokich kwalifikacji. To kraj bardzo stabilny i praworządny. Mimo to pamiętaj, aby podpisać umowę o pracę z pracodawcą jeszcze przed podjęciem zatrudnienia. Rozpoczęcie pracy bez posiadania tego dokumentu jest wykroczeniem. Ważne, abyś dokładnie rozumiał wszystkie zapisy umowy. W Luksemburgu obowiązują 3 języki urzędowe: luksemburski, francuski i niemiecki. Masz prawo domagać się umowy o pracę w jednym z tych trzech języków. Niektóre firmy, zwłaszcza koncerny i instytucje finansowe o charakterze międzynarodowym, stosują również umowy o pracę w języku angielskim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa o pracę przygotowywana jest w 3 identycznych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz podpisanej umowy otrzymuje pracownik. Umowy o pracę są wystawiane na czas nieokreślony. Istnieje jednak możliwość wystawienia umowy terminowej. Może ona być zawarta na okres nie przekraczający 2 lat i tylko dwukrotnie.

Warunki pracy

Godziny pracy. W Luksemburgu obowiązuje zwykle ośmiogodzinny dzień pracy, a tygodniowo – czterdziestogodzinny. Podczas tygodnia godziny pracy są podzielone na 5 dni roboczych, czasami na cztery. Jeżeli pracuje się mniej niż 5 dni w tygodniu, to dzienna liczba godzin do przepracowania może wynosić 9, nawet 10, ale nie więcej. Pamiętaj, że w Luksemburgu czas pracy nie obejmuje ani czasu poświęconego na dojazdy do czy z pracy, ani przerwy obiadowej/lunchowej. Nadgodziny nie mogą przekraczać 2 godzin dziennie albo 3 dni w miesiącu. Minimalna zapłata za nadgodziny (zgodnie z prawem) to 150 proc. w przypadku pracy umysłowej i 125 proc. w przypadku pracy fizycznej.

Podatki. Podatek w Luksemburgu jest progresywny – istnieje aż 19 progów wyznaczonych przez osiągany dochód, od 0 do 40 proc. Kwota wolna od podatku wynosi 11 264 euro. Podstawowa stawka podatku VAT (Taxe sur la Valeur Ajoutee – TVA) to 17 proc. (obniżone to 14, 8 i 3 proc.)

Podatki w Księstwie są uznawane za jedne z najniższych w Europie.

Urlop. Wszyscy pracownicy mają prawo do 25-dniowego płatnego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Prawo do takiego wymiaru wypoczynku nabywa się po przepracowaniu 3 miesięcy u jednego pracodawcy. Za każdy przepracowany miesiąc masz prawo do 1/12 przysługującego ci urlopu. Okres ten może być dłuższy w przypadku porozumień zbiorowych.

Zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie przysługuje osobom, które pracowały co najmniej 16 godzin tygodniowo przez min. 26 tygodni w ciągu ostatniego półrocza. Im dłużej w tym czasie pracowałeś – tym dłużej będziesz otrzymywał zasiłek. Więcej szczegółów na stronie luksemburskiej Agencji Rozwoju Zatrudnienia (ADEM).

Zarobki i koszty życia

Ile zarobisz? Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna w Księstwie została ustalona na poziomie 1998,59 euro. To najwyższa stawka w całej Unii. Pracownicy w Luksemburgu nie mogą też narzekać na zarobki. Po przeliczeniu na złotówki możesz nie wierzyć – miesięczne wynagrodzenie  np. specjalisty ds. administracji przekracza 7200 zł! Przykładowe średnie miesięczne wynagrodzenie w Luksemburgu (w euro): dyrektor fabryki – 7758, specjaliści ds. administracji – 1733, analityk – informatyk – 3323, redaktor naczelny gazety – 3509.

Ile musisz wydać? Według danych Eurostatu ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Luksemburgu są stosunkowo wysokie. Jeszcze w 2013 r. stanowiły 123 proc. średnich cen obowiązujących w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przykładowe ceny: sandwich: 4 euro, gazeta: 1,40 euro, bilet do kina 8,30 euro, coca-cola w barze: 2,50 euro, kawa w barze: 3 euro, biały chleb w plasterkach (500g): 2,10 euro, danie dnia w lokalnej restauracji – 11 euro. Za wynajem 3-pokojowego mieszkania w Luksemburgu zapłacisz ok. 1100 euro miesięcznie. Cena mieszkania 2-pokojowego to koszt ok. 850 euro, a wynajęcie kawalerki – 625 euro. W miasteczkach pod stolicą zakwaterowanie może być nieco tańsze. Zazwyczaj wymagana jest kaucja wynosząca równowartość jedno- do trzymiesięcznego czynszu. Umowy najmu zawierane są na trzy, sześć lub dziewięć miesięcy albo też trzy, sześć lub dziewięć lat.

Jak założyć firmę

Własna działalność gospodarcza. Luksemburg jest najmniejszym, ale najbogatszym z krajów UE. Uważany jest za raj podatkowy. Nic więc dziwnego, że osób chętnych do prowadzenia działalności gospodarczej na jego terenie jest z każdym rokiem coraz więcej. Przedsiębiorcy rozpoczynający jednoosobową działalność gospodarczą w Wielkim Księstwie Luksemburga mają do wyboru zarejestrowanie firmy jako przedsiębiorstwa indywidualnego lub jednoosobowej spółki z o.o. Do założenia przedsiębiorstwa w formie spółki z o.o. niezbędny jest akt założycielski oraz kapitał założycielski w minimalnej wysokości 12 394,68 euro. Do tej formy przedsiębiorstwa konieczna jest również obowiązkowa rezerwa prawna oraz odpowiedzialność finansowa do wysokości kapitału założycielskiego. Działalność ta jest ponadto objęta obowiązkiem publikacji w rejestrze handlowym bilansu, rachunku strat i zysków oraz raportu działalności. Procedury związane z rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej w Luksemburgu różnią się w zależności od rodzaju podejmowanej gospodarczej i uzależnione są od tzw. kategorii zawodów – istnieją 3 kategorie: rzemieślnicze (np. elektryk, murarz), handlowe (np. agent nieruchomości) oraz wolne zawody (np. architekt). Żeby założyć swój biznes (niezależnie od kategorii zawodu) powinieneś: złożyć wniosek o założenie przedsiębiorstwa (formularze dostępne elektronicznie), uzyskać zgodę Ministerstwa Klas Średnich, Turystyki i Budownictwa, zarejestrować się w kasie chorych, dokonać zapisu w rejestrze handlowym oraz spółek, zgłosić się do samorządu zawodowego (w zależności od rodzaju działalności) oraz dokonać rejestracji w urzędzie podatkowym (VAT i podatki bezpośrednie). Więcej informacji znajdziesz na stronach Izby Handlowej Luksemburga.

Kogo wchłonie rynek pracy?

Ze względu na mały obszar i niewielką liczbę obywateli (576 249 mieszkańców) rynek pracy w Luksemburgu jest dość ograniczony. Liczba zatrudnionych na terenie Luksemburga w 2016 r. wynosiła 422 165 pracowników, z czego blisko 42 proc. (179 071) stanowili pracownicy transgraniczni – mieszkańcy pobliskich miejscowości w Niemczech, Francji i Belgii, którzy codziennie dojeżdżają do pracy w Luksemburgu. Najłatwiej pracę w Luksemburgu znajdą wysokiej klasy specjaliści, personel pomocniczy do pracy w instytucjach unijnych i ogrodnicy. Generalnie jednak o pracę jest trudno – rynek jest niewielki, a konkurencja olbrzymia. W styczniu 2018 r. stopa bezrobocia wynosiła tylko 5,8 proc.

Dozwolone od lat…

Młodzi ludzie w wieku od 15 do 18 lat, mogą być zatrudnieni, o ile nie są już objęci obowiązkową edukacją. Praca nie może jednak szkodzić ich zdrowiu czy zagrażać bezpieczeństwu. Pracodawca musi podjąć niezbędne środki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa młodych ludzi. Młodzi pracownicy są chronieni przepisami dotyczącymi czasu pracy, czasu odpoczynku czy zakazem pracy w nocy. Młodsi pracownicy (15-16 lat) otrzymują 75 proc. ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia i 80 proc. w wieku 17 lat.

Czy wiesz, że...?

  • Stopa bezrobocia w Luksemburgu w kwietniu 2018 r. wynosiła 5,7 proc.
  • W Luksemburgu znajduje się ponad 150 banków.
  • Gospodarka Luksemburga opiera się głównie na bankowości, ubezpieczeniach, przemyśle stalowym i rolnictwie.
  • Gęstość zaludnienia wynosi ok. 203 osób/km2.

#luksemburg #praca

Data utworzenia:

stopka strony