europraca • Luksemburg

Luksemburg: finansowe Eldorado w środku Europy

Wysoki standard życia, świetne zarobki i jedne z najniższych w Europie podatków – to największe korzyści, jakie niesie za sobą przeprowadzka do Luksemburga. Dochodzi do tego całkiem sporo wolnego czasu. Statystyczny Schmit pracuje średnio o 450 godzin rocznie mniej niż statystyczny Kowalski.  


Papierkowa robota, czyli formalności

Meldunek. Jeżeli chcesz zostać w Luksemburgu nie dłużej niż 90 dni i nie planujesz rozpoczęcia pracy, nie musisz dopełniać żadnych formalności meldunkowych. Wystarczy posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Legalizacja pobytu powyżej 3 miesięcy. Jeżeli planujesz przebywać w Księstwie dłużej niż 90 dni, musisz w ciągu 8 dni złożyć deklarację przybycia (déclaration d’arrivée) w biurze ds. ludności lokalnego urzędu gminy (Administration Communale). Urzędnikom powinieneś przedstawić ważny dowód tożsamości oraz akt urodzenia lub małżeństwa. Pamiętaj, że lokalne władze mogą zażądać dodatkowej dokumentacji. Drugi krok to wypełnienie formularza rejestracyjnego – masz na to 90 dni od momentu przybycia – dzięki czemu uzyskasz tzw. Carte de séjour, potwierdzającą prawo pobytu. Carte de séjour zachowuje ważność przez 5 lat, potem można ją przedłużyć na 10 lat. Warunkiem uzyskania karty jest jednak podjęcie pracy (co najmniej 10 godzin tygodniowo), założenie działalności, podjęcie studiów lub posiadanie wystarczających środków, umożliwiających samodzielną egzystencję. Carte de séjour wydawana jest bezpłatnie.

Formalności przy podejmowaniu pracy. Warunki pracy w Luksemburgu są atrakcyjne, firmy mogą więc wymagać od ciebie stosunkowo wysokich kwalifikacji. To kraj bardzo stabilny i praworządny. Mimo to pamiętaj, aby podpisać umowę o pracę z pracodawcą jeszcze przed podjęciem zatrudnienia. Rozpoczęcie pracy bez posiadania tego dokumentu jest wykroczeniem. Ważne, abyś dokładnie rozumiał wszystkie zapisy umowy. W Luksemburgu obowiązują 3 języki urzędowe: luksemburski, francuski i niemiecki. Masz prawo domagać się umowy o pracę w jednym z tych trzech języków. Niektóre firmy, zwłaszcza koncerny i instytucje finansowe o charakterze międzynarodowym, stosują również umowy o pracę w języku angielskim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa o pracę przygotowywana jest w 3 identycznych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz podpisanej umowy otrzymuje pracownik. Umowy o pracę są wystawiane na czas nieokreślony. Istnieje jednak możliwość wystawienia umowy terminowej. Może ona być zawarta na okres nie przekraczający 2 lat i tylko dwukrotnie.

Warunki pracy

Godziny pracy. W Luksemburgu obowiązuje zwykle ośmiogodzinny dzień pracy, a tygodniowo – czterdziestogodzinny. Podczas tygodnia godziny pracy są podzielone na 5 dni roboczych, czasami na cztery. Jeżeli pracuje się mniej niż 5 dni w tygodniu, to dzienna liczba godzin do przepracowania może wynosić 9, nawet 10, ale nie więcej. Nadgodziny nie mogą przekraczać 2 godzin dziennie albo 3 dni w miesiącu. Minimalna zapłata za nadgodziny (zgodnie z prawem) to 150 proc. w przypadku pracy umysłowej i 125 proc. w przypadku pracy fizycznej.

Podatki. W Luksemburgu obowiązuje progresywny system podatkowy oparty o aż 23 progi dochodowe, którym odpowiada oprocentowanie wynoszące od 8 do 42%. Najwyższa stawka podatku VAT (np. na alkohol) wynosi 17%. Stawki obniżone to 14, 8 i 3%. Tą najniższą objęte są np. produkty spożywcze. 

Urlop. Wszyscy pracownicy mają prawo do 26-dniowego płatnego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Prawo do takiego wymiaru wypoczynku nabywa się po przepracowaniu 3 miesięcy u jednego pracodawcy. Za każdy przepracowany miesiąc masz prawo do 1/12 przysługującego ci urlopu. Okres ten może być dłuższy w przypadku porozumień zbiorowych.

Zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie przysługuje osobom, które pracowały co najmniej 16 godzin tygodniowo przez min. 26 tygodni w ciągu ostatniego półrocza. Im dłużej w tym czasie pracowałeś – tym dłużej będziesz otrzymywał zasiłek. Więcej szczegółów na stronie luksemburskiej Agencji Rozwoju Zatrudnienia (ADEM).

Zarobki i koszty życia

Ile zarobisz? We wrześniu 2022 r. miesięczna pensja minimalna „na start”, czyli taka przewidziana dla pełnoletnich, ale niedoświadczonych pracowników wynosiła w Luksemburgu 2313 euro brutto. Na wyższe minimum, a dokładnie na 2776 euro, liczyć mogły osoby z nieco bardziej rozbudowanym CV. W większości branż płace są jednak sporo wyższe. Np. magazynier może zarobić nawet 4000 euro, a budowlaniec nawet 5000 euro. Stawki „białych kołnierzyków” są odpowiednio większe.

Ile musisz wydać? Według danych Eurostatu ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Luksemburgu są stosunkowo wysokie. Koszty życia w Luksemburgu mogą być nawet 70% wyższe niż w najdroższym mieście w Polsce, czyli Warszawie, a koszty wynajęcia mieszkania nawet 100% wyższe. Prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe singiel będzie potrzebował ok. 1400 euro na wynajęcie kawalerki w centrum Luksemburga i ok. 1000 euro na żywność i inne codzienne wydatki.

Jak założyć firmę

Własna działalność gospodarcza. Luksemburg jest najmniejszym, ale najbogatszym z krajów UE. Uważany jest za raj podatkowy. Nic więc dziwnego, że osób chętnych do prowadzenia działalności gospodarczej na jego terenie jest z każdym rokiem coraz więcej. Przedsiębiorcy rozpoczynający jednoosobową działalność gospodarczą w Wielkim Księstwie Luksemburga mają do wyboru zarejestrowanie firmy jako przedsiębiorstwa indywidualnego lub jednoosobowej spółki z o.o. Do założenia przedsiębiorstwa w formie spółki z o.o. niezbędny jest akt założycielski oraz kapitał założycielski. Do tej formy przedsiębiorstwa konieczna jest również obowiązkowa rezerwa prawna oraz odpowiedzialność finansowa do wysokości kapitału założycielskiego. Działalność ta jest ponadto objęta obowiązkiem publikacji w rejestrze handlowym bilansu, rachunku strat i zysków oraz raportu działalności. Procedury związane z rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej w Luksemburgu różnią się w zależności od rodzaju podejmowanej gospodarczej i uzależnione są od tzw. kategorii zawodów – istnieją 3 kategorie: rzemieślnicze (np. elektryk, murarz), handlowe (np. agent nieruchomości) oraz wolne zawody (np. architekt). Żeby założyć swój biznes (niezależnie od kategorii zawodu) powinieneś: złożyć wniosek o założenie przedsiębiorstwa (formularze dostępne elektronicznie), uzyskać zgodę Ministerstwa Klas Średnich, Turystyki i Budownictwa, zarejestrować się w kasie chorych, dokonać zapisu w rejestrze handlowym oraz spółek, zgłosić się do samorządu zawodowego (w zależności od rodzaju działalności) oraz dokonać rejestracji w urzędzie podatkowym (VAT i podatki bezpośrednie). Więcej informacji znajdziesz na stronach Izby Handlowej Luksemburga.

Kogo wchłonie rynek pracy?

Ze względu na mały obszar i niewielką liczbę obywateli, rynek pracy w Luksemburgu jest dość ograniczony. Najłatwiej pracę w Luksemburgu znajdą wysokiej klasy specjaliści, personel pomocniczy do pracy w instytucjach unijnych i ogrodnicy. Generalnie jednak o pracę jest trudno – rynek jest niewielki, a konkurencja olbrzymia. W sierpniu 2022 r. stopa bezrobocia wynosiła tylko 4,8 proc.

Dozwolone od lat…

Młodzi ludzie w wieku od 15 do 18 lat, mogą być zatrudnieni, o ile nie są już objęci obowiązkową edukacją. Praca nie może jednak szkodzić ich zdrowiu czy zagrażać bezpieczeństwu. Pracodawca musi podjąć niezbędne środki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa młodych ludzi. Młodzi pracownicy są chronieni przepisami dotyczącymi czasu pracy, czasu odpoczynku czy zakazem pracy w nocy. Młodsi pracownicy (15-16 lat) otrzymują 75 proc. ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia i 80 proc. w wieku 17 lat.

Czy wiesz, że...?

  • W Luksemburgu znajduje się ponad 150 banków.
  • Gospodarka Luksemburga opiera się głównie na bankowości, ubezpieczeniach, przemyśle stalowym i rolnictwie.
  • Gęstość zaludnienia wynosi ok. 203 osób/km2.
  • 1382 – tyle wynosiła średnia liczba godzin przepracowanych przez przeciętnego pracownika. To aż o 182 godzin mniej niż średnia unijna.

#luksemburg #praca

Data utworzenia:

stopka strony