europraca • Malta

Malta: schowana wyspa szczęścia?

W ogólnoeuropejskich badaniach poziomu satysfakcji życiowej mieszkańcy Malty wciąż zajmują wysokie miejsce – tuż za Duńczykami i obywatelami Luksemburga. Nic dziwnego – dużo słońca, ładne plaże i niska stopa bezrobocia mogą zachęcać do pozostania na Błękitnej Lagunie dłużej niż tylko na urlop.


Papierkowa robota, czyli formalności

Meldunek. Nie ma obowiązku meldunkowego.

Legalizacja pobytu powyżej 3 miesięcy. Jeśli chcesz pozostać  na Malcie dłużej niż 90 dni, powinieneś złożyć wniosek o pozwolenie na wydłużenie pobytu w Departamencie Spraw Obywatelskich i Emigracyjnych (Citizenship and Expatriate Affairs Department). Pozwolenie takie uzyskasz, jeżeli spełnisz  szeregu wymagań oraz udowodnisz, że posiadasz zabezpieczenie finansowe pozwalające na utrzymanie. 

Formalności przy podejmowaniu pracy. Szukając zatrudnienia na Malcie warto skorzystać z pomocy punktów Job Centres, działających w strukturach Departamentu Zatrudnienia i Szkoleń (ETC). Na stronie ETC znajdziesz m.in. bazę ofert pracy online.  Większość umów na Malcie zawieranych jest na pełen etat na czas nieokreślony. Coraz popularniejsze są jednak umowy czasowe, szczególnie w przypadku kadry kierowniczej. Pracodawca może podpisać z pracownikiem kilka następujących po sobie umów tymczasowych, ale musi mieć na to wiarygodne uzasadnienie. Po 4 latach nieprzerwanego zatrudnienia w ramach jednej lub kilku umów na czas określony pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przy podejmowaniu pracy będziesz musiał uzyskać numer ubezpieczenia społecznego. Wniosek wypełnisz na stronie Departamentu Polityki Społecznej.

Warunki pracy

Godziny pracy. Tygodniowy czas pracy na Malcie wynosi 40 godzin i nie może być dłuższy niż 48 godzin, wliczając w to nadgodziny. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy ponad 48 godzin tygodniowo chyba, że uzyska od niego pisemną zgodę na pracę w większym wymiarze godzin. Każdy pracownik ma zagwarantowane prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego w wymiarze 11 godzin oraz – jeżeli wykonuje pracę co najmniej 6 godzin dziennie – do przerwy w ciągu dnia. Praca w porze nocnej nie może trwać dłużej niż 8 godzin na dobę. 

Podatki. Na Malcie obowiązuje progresywny system podatkowy – im więcej zarobisz, tym większy zapłacisz podatek. Progi są trzy: 15, 25 i 35%. Kwota wolna wynosi 9100. Jako obcokrajowiec zostaniesz objęty obowiązkiem podatkowym jeśli spędzisz na wyspie więcej niż 184 dni w roku. Standardowa stawka podatku VAT wynosi 18 proc. Więcej informacji znajdziesz na stronie Inspektoriatu Podatkowego Malty.

Urlop. Pracownikom zatrudnionym na pełen etat przysługują 192 godziny urlopu rocznie, tj. ok. 24 dni. Dochodzą do tego dni ustawowo wolne od pracy, np. Nowy Rok czy Dzień Wolności – łącznie jest ich 14. Jeżeli święto przypada w sobotę lub w niedzielę, nie przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy.

Ponadto pracownik ma prawo do min. 15 godzin rocznie wolnych od pracy, zachowując wynagrodzenie za ten czas, na potrzeby związane z załatwieniem pilnych rodzinnych spraw.

Zasiłek dla bezrobotnych. Przysługuje osobom, za które opłacono 50 tygodniowych składek ubezpieczenia od bezrobocia, z czego co najmniej 20 w ciągu ostatnich 2 lat. Jeżeli bezrobotny sam złoży wypowiedzenie umowy o pracę lub zostanie zwolniony w wyniku popełnionego wykroczenia, traci prawo do zasiłku na okres 6 miesięcy. Odmowa przyjęcia oferty pracy bez uzasadnionej przyczyny również skutkuje utratą prawa do świadczenia.

Więcej informacji uzyskasz w Biurach Zabezpieczenia Społecznego (Social Security Office). 

Zarobki i koszty życia

Ile zarobisz? Warunki wynagradzania za pracę ustala pracownik z pracodawcą. Częstotliwość wypłacania pensji uzależniona jest od rodzaju pracy. 1730 euro – tyle w czerwcu 2022 r. wynosiło na Malcie średnie wynagrodzenie brutto. 

Warto wiedzieć, że maltańskim pracownikom przysługują też premie. Tzw. zasiłki dodatkowe (bonus allowances) wypłacane są pod koniec czerwca i pod koniec grudnia. Zaś tzw. zasiłki tygodniowe (weekly allowances) trafiają na konta pracowników pod koniec marca i września. Dodatkowe informacje o płacach na Malcie znajdziesz na stronie Departamentu Stosunków Pracowniczych i Przemysłowych (Department for Industrial & Employment Relations).

Wysokość wynagrodzenia oraz dodatkowe przywileje są również regulowane w układach zbiorowych dla poszczególnych branż. Za pracę wykonywaną w święta narodowe, niedziele i w nadgodzinach należy się dodatkowe wynagrodzenie. Wyjątek stanowią osoby otrzymujące bardzo wysokie pensje, zwykle dotyczy to kadry wyższego szczebla zarządzania. Pracownik może również otrzymać dodatki do pensji w formie samochodu służbowego, mieszkania, pokrycia kosztów dojazdu do pracy czy też dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatki takie traktowane są jak przychód i opodatkowane.

Ile musisz wydać  Koszy życia na Malcie są wyższe niż w Polsce, ale rekompensują to nieco lepsze zarobki. Za wynajem kawalerki w centrum Vallety trzeba zapłacić ok. 800 euro. Bilet miesięczny na komunikację miejską to wydatek rzędu 30 euro, a bilet do kina ok. 10 euro. 

Jak założyć firmę

Własna działalność gospodarcza. Żeby założyć swój biznes na wyspie najpierw musisz zarejestrować się w Urzędzie Zatrudnienia i Szkoleń (Employment and Training Corporation). Następnie powinieneś  złożyć odpowiednie formularze w miejscowym Urzędzie Podatkowym (Inland Revenue), a później zarejestrować się jako płatnik VAT (najpierw jednak sprawdź, czy prowadząc planowaną działalność będziesz musiał płacić ten rodzaj podatku). W dalszej kolejności musisz wystąpić o licencję do Departamentu Handlu. Na koniec udaj się do banku i załóż firmowe konto. 

Kogo wchłonie rynek pracy?

Najwięcej ofert pracy znajdą specjaliści z branży IT, programiści, administratorzy sieci, technicy komputerowi oraz budowlańcy. W sezonie wakacyjnym bez większych problemów można zatrudnić się w charakterze barmanów, kelnerów, pomocy kuchennej, sprzątaczy. Stopa bezrobocia na Malcie w lipcu 2022 r. wynosiła 2,9 proc. Był to wówczas jeden z najlepszych wyników w Europie.

Dozwolone od lat...

Pracę można rozpocząć po ukończeniu 16. roku życia. Młodzi ludzie nie mogą pracować więcej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo – liczone wraz z godzinami spędzonymi na szkoleniach i kursach (zaś średnie tygodniowe maksimum dla pracowników, którzy osiągnęli pełnoletniość, wynosi 48 godzin tygodniowo). Nieletnim nie wolno pracować nocą, między godz. 22 a 6 rano.

Czy wiesz, że...?

  • Kraj ten jest 990 razy mniejszy od Polski.
  • Obowiązuje ruch lewostronny.
  • 1882 – tyle godzin przepracował przeciętny maltański pracownik w 2021 r. To europejski rekord. 

#malta #praca

Data utworzenia:

stopka strony