Inspiracje -

Z Madrytu na Podlasie - doktorat z betonu w Polsce


Interdyscyplinarne badania w ramach doktoratu możesz z powodzeniem kontynuować w Polsce – usłyszał Engerst Yedra w Hiszpanii. Młody doktorant przeniósł się więc z Madrytu na Podlasie, by w ramach wymiany międzynarodowej badać właściwości betonu na Politechnice Białostockiej.

Engerst Yedra jest doktorantem Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Madrycie. Do uzyskania stopnia doktora musiał zrealizować wymagany na hiszpańskich uczelniach staż naukowy. – W biurze Erasmus+ usłyszałem, że w Polsce jest dobry uniwersytet techniczny, z którym moja uczelnia utrzymuje dobre relacje. To był pierwszy powód, dla którego wybrałem Politechnikę Białostocką. Polskie laboratoria dały mi większe możliwości, niż oczekiwałem – mówi Yedra.

Międzynarodowa współpraca umożliwiła doktorantowi prowadzenie badań interdyscyplinarnych na trzech wydziałach Politechniki Białostockiej: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektrycznym oraz Mechanicznym. –Zajmuję się badaniem, w jaki sposób stosować elektronikę, programowanie czy data science w projektach i badaniach naukowych – wyjaśnia Engerst Yedra. – Porównuję m.in. wyniki badań metodami konwencjonalnymi do wyników badań, przy których wykorzystuję mikrosensory, często niskobudżetowe. Chodzi o szczegółową analizę, jak zachowują się w różnych warunkach: świeża mieszanka betonowa, stwardniały beton oraz belki żelbetowe. Wykorzystanie mikrosensorów zamiast urządzeń pomiarowych sprawia, że szybko i tanio pozyskuję dużo danych. Jeśli w przyszłości wykorzystamy przy tym machine learning, możemy przewidywać zachowanie elementów budowlanych pod obciążeniem – wyjaśnia hiszpański doktorant.

Engerst Yedra trafił pod skrzydła prof. Marty Kosior-Kazberuk, rektor PB, która w pracy naukowo-badawczej od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z monitorowaniem właściwości betonu. Jak podkreśla, jest wiele metod, które pozwalają analizować beton i mieszankę betonową lub zachowanie belek żelbetonowych, ale sposób Hiszpana jest szybszy, tańszy i daje stosunkowo więcej wartościowych informacji. Dlatego warto było udostępnić do badań nie tylko wyposażenie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, ale także mikroskop skaningowy czy sprzęt do pomiaru przenikania światła przez beton.

– Lubię ciche miejsca – mówi Engerst Yedra zapytany o pozanaukowe doświadczenia z pobytu w Polsce. – A Białystok jest cichym i zielonym miastem. Jako kraje, choć należymy do Unii Europejskiej, różnimy się znacznie. Warto skorzystać z wymiany akademickiej, by się o tym przekonać. To daje więcej możliwości rozwoju i bycia bardziej otwartym na świat, a pokazanie mocnych stron uczelni zacieśnia relacje między społecznościami akademickimi.

Dr inż. Julita Krassowska z Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej współpracowała z hiszpańskim doktorantem. – Prowadziliśmy badania nad wykorzystaniem światłowodów pochodzących z recyklingu w betonie oraz badaniu nowych czujników do pomiaru ugięcia w belkach żelbetowych. Moją wiedzę o budownictwie połączyliśmy z wiedzą Engersta o elektryczności, co dało innowacyjne spojrzenie na problem i nowe perspektywy – zaznacza dr Krassowska. – Zachęcam doktorantów do skorzystania z możliwości wyjazdu. To okazja, by poznać świetnych ludzi i korzystać z wszelkich zasobów uczelni, niezbędnych do osiągnięcia celów naukowych – dodaje Engerst Yerda. 

Poza badaniami naukowcy w ramach programu Erasmus+ rozpoczynają projekt badawczy w zakresie ekosystemów w przedsiębiorczości. Zorganizują m.in. polsko-hiszpańskie szkoły letnie. – Dzięki tej wizycie przekonałam się, że nasze możliwości badawcze, potencjał uczelni są ogromne – podkreśla dr inż. Julita Krassowska. W oparciu o badania przeprowadzone na Politechnice Białostockiej Engerst Yedra przygotuje rozprawę doktorską, w planie są także wspólne, hiszpańsko-polskie publikacje naukowe. – To szansa na zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej naszej uczelni – podkreśla prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Uczelnia, a konkretnie Szkoła Doktorska PB, w roku akademickim 2021/2022 otworzyła się także na zagranicznych doktorantów. Do tej pory mogli realizować tu tylko wymiany, staże, praktyki, teraz czekają na nich studia trzeciego stopnia w siedmiu dyscyplinach. – Program przedmiotów i kadra akademicka zostały dobrane tak, żeby zajęcia odbywały się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ofertę kierujemy przede wszystkim do zdolnych ludzi, którzy chcą kontynuować naukę po skończeniu studiów drugiego stopnia, najlepiej pokrewnych z dyscyplinami naukowymi, jakie prowadzimy. W pierwszej „międzynarodowej” rekrutacji Politechnika Białostocka przyjęła dwóch obcokrajowców – mówi prof. Maciej Kuciej, Dyrektor Szkoły Doktorskiej PB. Zdaniem uczelni dzięki wymianom i współpracy międzynarodowej zyskuje nie tylko PB, ale także region. – Rosną rzesze ambasadorów uczelni i województwa podlaskiego – podsumowuje rektor Politechniki Białostockiej.

Zainteresował Cię ten tekst?
Więcej podobnych znajdziesz w najnowszym numerze Europy dla Aktywnych 4/2021.

stopka strony