Organizacje

AEGEE Europe - Europejskie Forum Studentów

Brussels, Belgia

Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55, 1000

tel.: +32 2 246 0320
email: headoffice@aegee.org
www: http://www.aegee.org

Europejskie Forum Studentów jest największą interdyscyplinarną organizacją studencką zrzeszającą ponad 17 tys. członków z całej Europy. Stowarzyszenie, politycznie niezależne, za główny cel stawia sobie promowanie w środowisku akademickim idei europejskiej, demokratycznej współpracy i tolerancji. AEGEE zajmuje się przede wszystkim organizowaniem: konferencji, letnich uniwersytetów, wymian studenckich, "European Schools" oraz projektów europejskich.


stopka strony