Uniwersytet letni AEGEE


Summer Universities to obozy, na których oprócz zdobywania wiedzy na temat innego kraju, kultury i języka, uczestnicy świetnie się bawią. 

Wymiany międzykulturowe realizowane w formie obozów-kursów, w ramach Uniwersytetów letnich AEGEE - Europejskiego Forum Studentów.

AEGEE jest stowarzyszeniem studenckim. Promuje ideę zjednoczonej Europy, współpracy, komunikacji i integracji. Działa na rzecz otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa przyszłości. AEGEE jest organizacją pozarządową, niezależną politycznie, działającą na zasadach wolontariatu, zrzeszająca studentów różnych dyscyplin. Działa na rzecz pokoju i stabilizacji, edukacji, aktywnego obywatelstwa i wymiany kulturalnej. Funkcjonuje w ponad 200 ośrodkach uniwersyteckich w ponad 40 europejskich państwach.

Każdego roku lokalne oddziały AEGEE (tzw. Anteny) organizują Summer Universities (Letnie Uniwersytety). Ich celem jest wymiana międzykulturowa. 

Summer University oferuje kilka programów: Language Course (kurs językowy prowadzony przez studentów), Language Course PLUS (kurs językowy prowadzony przez profesjonalistów), Summer Course (dotyczy jednego lub kilku zagadnień związanych z kulturą i historią danego kraju prowadzony przez studentów), Summer Course PLUS (podobnie jak Summer Course tylko zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów, Travelling Summer University (możliwość poznania kraju lub regionu).

Wszystkie działania lokalnych anten są koordynowane przez European Board.

Jak zgłosić się na Summer University?
1. Zajrzyj na stronę AEGEE
2. Znajdź najbliższy oddział lokalny AEGEE i zostań jego członkiem
3. Skontaktuj się z lokalną "Anteną" (opowiedzą ci o AEGEE, pomogą wybrać interesujący cię Summer University - maksymalnie trzy, i prześlą dalej twoje zgłoszenie).

Lista Letnich Uniwersytetów AEGEE  znajduje się pod tym adresem.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#studenci #szkolenia

stopka strony