Organizacje

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”

Gdańsk, Polska

ul. Wita Stwosza 58, 80-952

tel.: (58) 523 24 50
email: ack@ug.edu.pl
www: http://www.ack.ug.gda.pl/

Akademickie Centrum Kultury „Alternator” animuje kulturalne życie uczelni oraz wspiera inicjatywy kulturalne środowiska akademickiego. „Alternator” to kilkanaście grup twórczych, które w ciągu roku organizują ponad 150 różnorodnych wydarzeń. „Alternator” zajmuje się także akcjami społeczno-kulturalnymi, które często powstają przy współpracy z innymi instytucjami. Poza szeroko rozumianą aktywnością kulturalną Centrum włącza się w promocję zachowań proekologicznych

The Gdansk University Academic Centre of Culture
The Academic Centre of Culture focuses on students' culture and educational-cultural activities for students. It organises concerts, theatre performances, film shows, happenings, soirees and exhibitions.

stopka strony