Organizacje

Amnesty International Polska

Warszawa, Polska

pl. Lelewela 8, 01-62

tel.: (22) 827-60-00
email: amnesty@amnesty.org.pl
www: http://www.amnesty.org.pl

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Podstawową formą działalności AI jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka.

Amnesty International
Amnesty International is a world-wide movement of people who campaign for internationally recognised human rights. AI undertakes research, gathers evidence and publishes reports on human right abuse.


stopka strony