Organizacje

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka

Geneva, Suazi

Palais des Nations, CH1211

tel.: +41 22 917 9220
email: InfoDesk@ohchr.org
www: http://www.ohchr.org/

Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (ONZ Prawa Człowieka) jest wiodącym organem ONZ ds. Praw człowieka. Zgromadzenie Ogólne powierzyło zarówno wysokiej komisarz, jak i jej biuru wyjątkowy mandat do promowania i ochrony wszystkich praw człowieka dla wszystkich ludzi. Program ONZ dotyczący praw człowieka ma na celu zagwarantowanie, że ochrona i korzystanie z praw człowieka jest rzeczywistością w życiu wszystkich ludzi. Prawa człowieka ONZ odgrywają również kluczową rolę w ochronie integralności trzech powiązanych ze sobą filarów ONZ - pokoju i bezpieczeństwa, praw człowieka i rozwoju.


stopka strony