Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR)


Staże dla studentów ostatnich lat i absolwentów w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Cele stażu są następujące:
a) zwiększenie znajomości aktualnych zagadnień dotyczących praw człowieka o znaczeniu międzynarodowym oraz umożliwienie stażystom poznania pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w szczególności OHCHR;
b) wdrożenie mechanizmu wsparcia na rzecz OHCHR i ONZ ze strony wyróżniających się studentów lub absolwentów.

Kto może aplikować: 
W programie mogą uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów i młodzi absolwenci. Kandydat musi spełniać jeden z następujących wymogów:

  • być studentem co najmniej drugiego poziom uniwersyteckiego (studia podyplomowe lub równoważne);
  • być studentem ostatniego roku pierwszego poziomu uniwersyteckiego (minimalny poziom licencjat lub równoważny);
  • być absolwentem studiów wyższych i podjąć staż w ciągu roku od ukończenia studiów.

Ponadto aplikanci muszą płynnie posługiwać się językiem angielskim oraz zgodzić się na poniesienie kosztów wynikających z realizacji stażu. Szczegóły na stronie Organizatora.

Zasady współpracy:
Staże ONZ nie są płatne. Koszty podróży, wizy, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają stażyści lub instytucje sponsorujące. Od stażystów co do zasady oczekuje się pracy w pełnym wymiarze godzin w danym biurze/departamencie.

Stażyści będą zajmować się m.in.: prowadzeniem badań nad zagadnieniami praw człowieka, pisaniem projektów prac i raportów analitycznych, zapewnianiem wsparcia merytorycznego i technicznego podczas zebrań, wspieraniem zadań dotyczących działań faktograficznych i współpracy technicznej, wspieraniem innych działań OHCHR.

Czas trwania stażu:
Staż trwa co najmniej dwa miesiące i może być przedłużony do sześciu miesięcy. Nabór stażystów jest stały, oferty zamieszczane są TUTAJ.

Więcej informacji

#aktywność #prawa #człowieka #praktyki #staże #studenci #absolwenci

stopka strony