Organizacje

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS

Warszawa, Polska

Bukowińska 2/224, 02-703


email: centrumparnas@gmail.com
www: https://www.centrumparnas.com

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS to organizacja działająca aktywnie na polu krajowych i europejskich inicjatyw młodzieżowych. Promuje rozwój świadomości europejskiej, tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego.

Centrum we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, prowadzi aktywność naukową obejmującą : publikacje, konferencje międzynarodowe, wymiany personelu dydaktycznego. Skupia naukowców z ponad 15 krajów.

Centrum było beneficjentem następujących programów:

  • UE Młodzież w Działaniu,

  • UE Leonardo da Vinci,
  • PL Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Edukacja Kulturalna,
  • PL Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży,

  • EU Polsko-Litewski Program Wymiany Młodzieży.

stopka strony