Organizacje

Centrum Projektów Europejskich

Warszawa, Polska

ul. Domaniewska 39A, 02-672

tel.: 48223783100
email: cpe@cpe.gov.pl
www: www.cpe.gov.pl

Wspomagamy rozwój społeczno-gospodarczy poprzez tworzenie najlepszych możliwych warunków dostępu do funduszy unijnych. Specjalizujemy się we wsparciu współpracy transgranicznej i ponadnarodowej. Stoimy na straży dobrego wykorzystania środków europejskich.

Z misją tą wiąże się następująca wizja:

Centrum Projektów Europejskich to zespół wysokiej klasy specjalistów, który aktywnie uczestniczy w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zespół Centrum dąży do pełnego i efektywnego wdrożenia programów europejskich, w które jest zaangażowany oraz służy skutecznym wsparciem informacyjnym i doradczym obywatelom i organizacjom korzystającym z funduszy unijnych.


stopka strony