Organizacje

Erasmus Student Network (ESN)

Bruksela, Belgia

Rue Joseph II 120, 1000

tel.: +32 02 256 74 27
email: secretariat@esn.org
www: https://esn.org/

Erasmus Student Network (ESN) to jedno z największych stowarzyszeń studenckich w Europie, działa na rzecz stworzenia bardziej mobilnego i elastycznego środowiska edukacyjnego, wspierając i rozwijając wymianę studentów na różnych poziomach oraz zapewniając doświadczenie międzykulturowe także tym studentom, którzy nie mają dostępu do nauki za granicą („internacjonalizacja w domu”).


stopka strony