Granty -

Staże w Erasmus Student Network (ESN)


Erasmus Student Network (ESN), największa w Europie organizacja studencka, poszukuje stażystów którzy latem dołączyliby do ich międzynarodowego biura w Brukseli w Belgii.

Kto może aplikować

Studenci lub absolwenci do roku po ukończeniu studiów na stypendium Erasmus+, którzy:

 • biegle władają językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • posiadają doświadczenie w komunikacji, mediach, projektowaniu graficznym lub podobnym;
 • znają media społecznościowe i koncepcje marketingu internetowego;
 • dobrze znają oprogramowanie Adobe: Photoshop i InDesign ( niezbędne) i Illustrator.
  przy aplikacji na staż w marketingu cyfrowym:
 • posiadają stopień licencjata lub w trakcie uzyskania uzyskania stopnia w zarządzaniu biznesem, marketingu, komunikacji lub pokrewnym;
 • biegle władają językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • są biegli w copywritingu;
 • Znają Excela lub inny arkusz kalkulacyjny ( jest uważane za plus, ale nie jest obowiązkowe)
  (sprawdź wymagania kwalifikacyjne tutaj ).

Zasady

Staż komunikacyjno-medialny:

 • jest to staż na okres 6 miesięcy;
 • wybrany kandydat powinien mieć staż Erasmusa lub dowolny inną umowę o staż;
 • zapewnione jest zakwaterowanie w domu ESN w Brukseli (oddzielny pokój i wspólne pomieszczenia);
 • koszty transportu na terenie Brukseli są pokrywane przez ESN;
 • zwracane są koszty zakwaterowania do 400 EUR miesięcznie i pokrywane są koszty transportu na terenie Brukseli.

Staż w marketingu cyfrowym:

 • jest to staż na okres 6 miesięcy;
 • wybrany kandydat musi mieć staż Erasmusa lub inną umowę o staż / stypendium.
 • koszty zakwaterowania do 400 EUR miesięcznie są zwracane.
 • koszty transportu w Brukseli są pokrywane.
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków jest pokrywane.

UWAGA! Obecnie trwa nabór na straż komunikacyjno-medialny. 

Formalności aplikacyjne

Aplikuj za pośrednictwem strony internetowej ErasmusIntern.org lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres applications@esn.org.

Więcej informacji na stronie organizatora

#staż #ESN #Erasmus #Komunikacja #Media #Marketing

stopka strony