Organizacje

Estiem LG Warszawa

Warszawa, Polska

http://www.estiem.pw.edu.pl/, 02-524

tel.: (22) 234-82-75
email: info.warsaw@estiem.org
www: http://www.estiem.pw.edu.pl/

ESTIEM, czyli European Students of Industrial Engineering and Management – ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM).
Celem organizacji jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania, ale coraz częściej do organizacji dołączają również studenci innych wydziałów. Estiem realizuje projekty edukacyjne, organizuje wymiany międzynarodowe, tworzy pomosty pomiędzy studentami i firmami.

Celem ESTIEM LG w Warszawie jest organizowanie przynajmniej jednego europejskiego zdarzenia co roku oprócz szerokiej gamy lokalnych wydarzeń, takich jak dni kariery, liczne szkolenia i imprezy kulturalne.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

Estiem
The main aim of ESTIEM is to integrate and educate European students of industrial engineering and management. It delivers educational programmes, organises international exchanges and creates bridges between companies and students.

stopka strony