Organizacje

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Helsinki, Finlandia

Telakkakatu 6, 00150

tel.: +358-9-686180
www: https://echa.europa.eu/pl/

Agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych na szczeblu wspólnotowym. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie bazą danych substancji chemicznych zgłoszonych do rejestracji:
  • rejestracji wstępnej substancji (proces zakończony)
  • rejestracji właściwej substancji.