Organizacje

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Warszawa, Polska

ul. Miedziana 3A, 00-814

tel.: 22 639 87 63
email: efrwp@efrwp.com.pl
www: http://www.efrwp.pl/

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 20 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. 

The European Fund in Support of Polish Agriculture
The main aim of the Fund is the development of the agricultural sector in Poland, with an emphasis on the infrastructure and business support schemes in rural areas.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

 


stopka strony