Organizacje

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS)

Bruksela, Belgia

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047

tel.: +32 2 283 19 00
www: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

Niezależny organ nadzoru Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych, gdy przetwarzają dane osobowe i opracowują nową politykę.


stopka strony