Organizacje

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

Warszawa, Polska

Konduktorska 4/19, 00-775


email: elsa@elsa.org.pl
www: http://www.elsa.org.pl/

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

Cele ELSA:
• Wspieranie systemu edukacji prawnej i podwyższanie kwalifikacji studentów prawa i młodych prawników
• Promowanie postaw obywatelskich i popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej
• Kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową


Wypełnianiu powyższych założeń służą programy, w ramach których prowadzone są działania:
• Program Wymiany Praktyk Studenckich
• Działalność Naukowa
• Seminaria i Konferencje


W Polsce ELSA działa w 16 ośrodkach akademickich – Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

The European Law Students' Association
The Association enables students to learn more about other legal systems. It helps to improve their qualifications and inspires students and young lawyers to undertake activities serving the public good.


stopka strony