Studencki program wymiany stażystów (STEP)


Praktyki zawodowe za granicą dla studentów prawa i młodych prawników.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) jest neutralnym politycznie, niezależnym stowarzyszeniem nienastawionym na zysk. Celem jego działalności jest promowanie, tworzenie i rozwijanie wzajemnego zrozumienia, współpracy i kontaktów osobistych pomiędzy studentami prawa i młodymi prawnikami tak, aby mogli oni zdobyć wiedzę o innych kulturach i systemach prawnych w duchu dialogu krytycznego i współpracy naukowej. 

Studencki program wymiany stażystów (STEP), realizowany przez stowarzyszenie ELSA, umożliwia studentom prawa i młodym prawnikom zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą. Co rok ELSA oferuje blisko 450 możliwości odbycia staży we wszystkich krajach Europy a w niektórych przypadkach także innych części świata. 
STEP jest programem wymiany stażystów umożliwiającym studentom prawa i młodym prawnikom zdobycie bezpośredniego doświadczenia związanego z zagadnieniami i procedurami prawnymi oraz kulturą innego kraju. Staże trwają od 2 tygodni do 24 miesięcy i mogą dotyczyć każdego sektora w jakiś sposób związanego z prawem, np. firm prawniczych, sądów, instytucji publicznych, banków, działów prawnych w firmach, firm konsultingowych i organizacji międzynarodowych. 

Przed i w czasie trwania stażu ELSA zapewnia pomoc w znalezieniu zakwaterowania, otrzymaniu wizy (jeśli jest to wymagane) i zorganizowaniu działań społecznych angażujących stażystę w codzienne życie środowiska lokalnego. 

Procedura aplikowania o staż:

  •  Przedstaw odpowiednie zaświadczenia i uprawnienia lokalnej grupie ELSA. Następnie ELSA aktywuje formularz aplikacyjny, do którego aplikant ma dostęp za pośrednictwem wybranego hasła i nazwy użytkownika. Od momentu aktywowania aplikanci mają dostęp do ELSA ONLINE przez rok. 
  • Wyszukaj interesujący cię staż i złóż na niego aplikację on-line. Aplikant zostanie automatycznie przyporządkowany do dostępnego stażu wybranego z bazy danych, a staże odpowiednie dla niego zostaną wyświetlone na ekranie. Baza danych jest regularnie aktualizowana w miarę jak zmienia się pula dostępnych staży. Za każdym razem można aplikować tylko na jeden staż.


 

Obecnie ELSA ma członków i obserwatorów w krajach takich jak: Albania, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.


 

ELSA współpracuje z innymi organizacjami studenckimi z całgo świata, takimi jakILSA w Ameryce Północnej, ALSA w Japonii, Australii i REpublice Południowej Afryki oraz AEJCI w Wybrzeżu Kości Słoniowej. 


 

Okres składania wniosków o STEP jest otwarty dwa razy w roku.

Jesienny okres składania wniosków jest otwarty od 18 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.

Wiosenny okres składania wniosków jest otwarty od 13 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r.

Więcej informacji na stronie organizatora.


 

stopka strony