Organizacje

Federacja Młodych Socjaldemokratów

Warszawa, Polska

ul. Złota 9/4, 00-019


email: fmspoland@gmail.com
www: http://www.mlodzisocjaldemokraci.pl/

Młodzieżowa organizacja lewicowa. Organizacja należy do międzynarodowych socjalistycznych organizacji młodzieżowych IUSY (International Union of Socialist Youth) i ECOSY (The European Community Organisation of Socialist Youth). Federacja Młodych Socjaldemokratów organizuje spotkania i szkolenia, na których chce propagować wśród młodzieży idee wolności, równości i sprawiedliwości społecznej, ekologiczny i aktywny tryb życia. FMS opowiada się przeciw ksenofobii, faszyzmowi, nietolerancji, łamaniu zasad demokracji i praw człowieka.