Organizacje

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Kraków, Polska

ul. Mikołajska 4, 31-027

tel.: +48 601 199 548
www: http://www.federacja.krakow.pl/

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993. Jest największą pozarządową organizacją samorządu terytorialnego w Polsce zrzeszającą związki i stowarzyszenia, skupiające gminy i powiaty oraz instytucje wspierające samorządność.

W ramach działalności na rzecz samorządu terytorialnego Federacja prowadzi działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Przygotowuje i opiniuje projekty ustaw oraz innych aktów prawnych związanych z działalnością samorządów. Federacja jest organizatorem licznych spotkań przedstawicieli gmin, powiatów i województw z całego kraju, na których omawiana jest problematyka działalności samorządów lokalnych na płaszczyźnie prawa, ekonomii, ochrony środowiska, integracji z Unią Europejską, polityki regionalnej, przepływu informacji, pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, turystyki i sportu, itp.

Od 2013 roku, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Federacja prowadzi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Jego celem jest między innymi wzmacnianie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.