Organizacje

Fise Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych

Warszawa, Polska

pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657

tel.: +48 22 622 01 91
email: fise@fise.org.pl
www: http://www.fise.org.pl

Misją Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia. Fundacja pracuje m.in. na rzecz podniesienia kompetencji osób działających w służbach zatrudnienia, promując uelastycznienie polskich instytucji rynku pracy tak, aby lepiej odpowiadały one na potrzeby osób bezrobotnych lub chcących zmienić pracę. FISE wspiera i promuje działalność mającą na celu rozwijanie przedsiębiorczości, podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, tworzenie i rozwój firm oraz stowarzyszeń.


stopka strony