Organizacje

FRDL Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

Zielona Góra, Polska

Aleja Niepodległości 16/ 9, 65–048

tel.: 782 870 164, 605 145 118
email: szkolenia@frdl.org
www: http://www.frdl.org/

Podstawowymi formami działania FRDL Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze są:
- Wspomaganie integracji środowisk poprzez działalność Forów, zrzeszających urzędników różnego szczebla.
- Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów, treningów, warsztatów dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
- Doradztwo i konsulting dla samorządów, administracji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomaganie inicjatyw obywatelskich.
- Prowadzenie badań naukowych i analiz, działalność opiniotwórcza oraz lobbing na rzecz budowy społeczeństwa i państwa obywatelskiego.
- Realizacja projektów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim o tematyce edukacyjnej, badawczej oraz związanej z przeciwdziałaniem bezrobociu.