Organizacje

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Warszawa, Polska

Al. Jerozolimskie 7, 00-955

tel.: 22 522 93 75
email: fundacja@fundacjabgk.pl
www: http://www.fundacjabgk.pl/

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego zajmuje się wsparciem możliwości rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury. Działania fundacji skierowane są do dzieci z małych miejscowości, poniżej 20 tysiecy mieszkańców. Fundacja prowadzi programy edukacyjne oraz stypendialne.


stopka strony