Organizacje

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Warszawa, Polska

ul. Mazowiecka 12/25, 00-048

tel.: +48 22 616 02 68; +48 22 616 03 14
email: biuro@fdds.pl
www: http://fdds.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (poprzednio, przez 25 lat: Fundacja Dzieci Niczyje) istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy.

Realizując swoją misję Fundacja:
- uczy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić
- pokazuje im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda
- uczy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania
- oferuje krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną
- wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka

Fundacja działa na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków. Prowadzi profilaktykę zagrożeń dzieci w Internecie. Organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzi badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.

Fundacja realizuje liczne programy i kampanie społeczne. Pod bezpłatnym numerem 116 111 Fundacja prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.


stopka strony