Organizacje

Fundacja „De Primario”

Wrocław, Polska

ul. Grabiszyńska 184, 53-235


email: biuro@deprimario.pl
www: https://deprimario.pl

Fundacja popularyzuje wiedzę historyczną oraz rozwój świadomości obywatelskich wśród młodzieży. Inicjuje i wspiera rozwiązania służące polskiej kulturze, gospodarce i nauce. Organizuje warsztaty, szkolenia, wykłady, debaty i konferencje.

Fundacja „De Primario” zrealizowała polsko-ukraiński projekt edukacyjno-społeczny „Wygramy! I co dalej?”.,  stworzyła projekt “Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka: Nowe Pokolenie” oraz brała udział w projekcie dydaktyczno-wychowawczym dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych pod nazwą Topacz Miasto Dzieci (TMD).

stopka strony