Organizacje

Fundacja Empiria i Wiedza

Warszawa, Polska

Al. Jerozolimskie 7, 00-955


email: fundacja@empiriaiwiedza.pl
www: https://empiriaiwiedza.pl/kontakt

Fundacja edukuje młodzież i studentów w zakresie wiedzy ekonomicznej, finansów i bankowości. Propaguje i rozpowszechnia w przystępny sposób specjalistyczną wiedzę ekonomiczną wśród wszystkich grup społecznych. Podnosi poziom edukacji, promuje i wdraża nowe technologie w tym zakresie.


stopka strony