Organizacje

Fundacja Grupy Adamed

Warszawa, Polska

ul. Karowa 31A, 00-324

tel.: +48 22 486 42 26
email: kontakt@adamedsmartup.pl
www: https://adamedsmartup.pl

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z uczelniami oraz instytutami naukowymi. W ramach Fundacji wpiera działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rozwój młodzieży i środowiska naukowego.


stopka strony