Organizacje

Fundacja mBanku

Warszawa, Polska

ul. Senatorska 18, 00-950

tel.: 500 791 442
email: kontakt@mpotega.pl
www: http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/

Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa.

W centralnym punkcie strategii działań Fundacji na lata 2014–2016 znajdują się działania na rzecz edukacji matematycznej.

Fundacja prowadzi programy grantowe i programy stypendialne, konkursy dla szkół, organizacji pozarządowych i nauczycieli, a także wolontariat kompetencyjny swoich pracowników.