Program grantowy mSilnia


Dofinansowanie dla szkół, uczelni, organizacji na projekty edukacyjne z zakresu matematyki, skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Ciekawe, inspirujące pomysły na projekty matematyczne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych można zgłaszać do projektu mSilnia. Jest to pierwsza edycja programu mSilnia, który po 10 latach zastąpił program grantowy mPotęga.

Celem Programu jest:

 • rozwijanie myślenia matematycznego wśród uczniów szkół podstawowych, 
 • promocja matematyki jako platformy do współpracy między nauczycielami różnych przedmiotów (interdyscyplinarność), 
 • promocja kreatywnego i praktycznego podejścia do przekazywania wiedzy matematycznej wśród nauczycieli.

Kto może aplikować

 • szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku);
 • uczelnie wyższe;
 • biblioteki publiczne;
 • centra nauki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady

Działania opisane w projekcie edukacyjnym mogą być: 

 • wsparciem lub urozmaiceniem procesu dydaktycznego dla wszystkich uczniów (dodatkowe lekcje, warsztaty, konkursy, seria wydarzeń itp.),
 • zajęciami dla grupy zdolnych uczniów, w tym przygotowaniem ich do konkursów i olimpiad. Sposób prowadzenia zajęć musi jednak obejmować więcej niż standardowe rozwiązywanie zadań,
 • zajęciami wyrównawczymi dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki. Sposób prowadzenia zajęć musi jednak obejmować więcej niż standardowe rozwiązywanie zadań.

Formalności aplikacyjne

Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć jeden wniosek w kategorii ,,projekt edukacyjny". Wystarczy wejść na stronę i odpowiedzieć na wszystkie pytania. 

Projekt edukacyjny nie może trwać krócej niż 2 miesiące ani dłużej niż 4 miesiące. Działania mogą rozpocząć się najwcześniej 1 września 2024 r. i kończyć się najpóźniej 31 grudnia 2024 r.

Regulamin.

Dofinansowanie

Na realizację projektów edukacyjnych można otrzymać granty w wysokości od 7 500 do 15 000 zł.

#mpotęga #mbank #grant #mtematyka #szkołapodstawowa

stopka strony