Organizacje

Fundacja Moniki Pyrek

Szczecin, Polska

ul. Szafera 3/5/7, 71-245


email: biuro@fundacjamonikipyrek.pl
www: https://fundacjamonikipyrek.pl/

Fundacja tworzy projekty dla dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów zachęcające do bycia aktywnym i spędzania wolnego czasu na sportowo. Prowadzi Fundusz stypendialny dla młodych sportowców, otacza ich fachową opieką, finansuje stypendia oraz służy radą. 


stopka strony