Organizacje

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawa, Polska

Krasickiego 20/22, 02-611

tel.: 22 845 95 00
email: fnp@fnp.org.pl
www: http://www.fnp.org.pl

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest instytucją typu non-profit. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
- wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
- modernizację warsztatów badawczych,
- wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.stopka strony