Organizacje

Fundacja Orlen

Płock, Polska

ul. Chemików 7, 09-411

tel.: 778 08 53
email: fundacja@orlen.pl
www: http://www.orlendarserca.pl/

Misją Fundacji jest prowadzenie działań o dużej wartości dodanej służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawionych naturalnej opieki rodzicielskiej, a także aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami, realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, zaangażowanie w projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Fundacja w imieniu Fundatora realizuje długofalowe programy na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży oraz pomocy lokalnym społecznościom, prowadzi projekty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Fundacja przyznaje stypendia, realizuje programy edukacyjne, organizuje konkursy.

 


stopka strony