Organizacje

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza

Warszawa, Polska

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224


email: fundacja@pgnig.pl
www: https://fundacja.pgnig.pl/

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja stawia sobie również za cel propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach.


stopka strony