Organizacje

Fundacja "Szkoła z Klasą"

Warszawa, Polska

Śniadeckich 19, 00-654

tel.: 22 658 00 73
email: fundacja@szkolazklasa.org.pl
www: https://www.szkolazklasa.org.pl

Fundacja wspiera rozwój edukacji oraz kształcenia nauczycieli, zgodnie  ideą uczenia odpowiedzialności, uważności i współdziałania. Dla realizacji swoich celów, organizacja realizuje wiele autorskich projektów, wśród których można wyróżnić: Szkoła z Klasą 2.0 ( kompleksowy program rozwoju szkół działający od 2002 roku), Asy Internetu, czy Klub Młodego Odkrywcy w Gruzji i na Ukrainie.