Organizacje

Fundusz Stypendialny Talenty

Poznań, Polska

ul. gen.T. Kutrzeby 10, 61-719

tel.: 601-53-47-13
email: biuro@fundusz-talenty.pl
www: http://www.fundusz-talenty.pl/

Fundusz Stypendialny Talenty przyznaje pomoc materialną w formie stypendiów naukowych, socjalnych i na zakupy rzeczowe dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.


stopka strony