Organizacje

IJP Internationale Journalisten-Programme e.V.

Berlin, Niemcy

Postfach 31 07 46, 10637

tel.: + 49 (0)30 / 3020 4764
email: office@ijp.org
www: http://www.ijp.org

Międzynarodowe programy dziennikarzy (IJP) są organizacją non-profit, niezależną ekonomicznie i politycznie, promującą młodych dziennikarzy. Zostało założone w 1981 r. IJP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Niemczech przed sądem miejscowym w Koenigstein koło Frankfurtu nad Menem na mocy reg. Nie. 8 VR 646.

IJP są zorganizowane decentralnie i nie mają administracji. Wszystkie programy są organizowane przez członków zarządu IJP, którzy sami pracują jako dziennikarze lub dla przedsiębiorstw medialnych. Odpowiedzialność za poszczególne programy spoczywają na odpowiednich koordynatorach, którzy należą do komitetu wykonawczego IJP. Członkowie zarządu powoływani są na zasadzie wolontariatu.

stopka strony