Granty -

Niemiecko - polskie stypendium dla dziennikarzy


Konkurs stypendialny dla młodych dziennikarzy z Polski. Nagrodą dla trzech zwycięzców będzie dwumiesięczny staż w niemieckim medium i pula 3.500 euro.

Cel

Niemiecko-polskie stypendium dla dziennikarzy - Internationale Journalisten-Programme.

Międzynarodowe Programy Dziennikarskie sponsorują stypendia dla młodych dziennikarzy. Oparte na bilateralnych zasadach wymiany uczestników, umożliwiają poznanie kraju przez pryzmat pracy w renomowanych mediach. Stypendium daje możliwość odnalezienia się w nowym, zagranicznym środowisku pracy i zdobycia wielu nowych doświadczeń.

Stypendia
Program stypendialny rozpoczyna się pod koniec września czterodniowym spotkaniem inauguracyjnym w Hamburgu. Bezpośrednio po nim uczestnicy udają się do miast, w których odbędą swoje ośmiotygodniowe staże. Miejsce praktyk zapewniają organizatorzy, po wcześniejszym przedyskutowaniu go z uczestnikiem stypendium. Program nie kończy się po dwóch miesiącach - wszyscy absolwenci są zaproszeni do udziału w późniejszych spotkaniach organizowanych przez IJP. Uczestnicy otrzymują jednorazowo stypendium w wysokości 3.500 euro. Ta kwota powinna pokryć koszty podróży, wyżywienie i mieszkanie. W miarę potrzeby IJP oczekuje od uczestników własnego wkładu finansowego. Nie przewidziano wynagrodzeń w miejscach pracy. Polscy stypendyści nie tylko pracują gościnnie dla niemieckich redakcji, ale i przesyłają informacje rodzimym redakcjom w Polsce.

Kto może wziąć udział:
O stypendium mogą się ubiegać dziennikarze między 23 i 35 rokiem życia, którzy współpracują z mediami na stałe lub jako wolni strzelcy: na zasadzie wolontariatu, jako dziennikarze, reporterzy lub redaktorzy.

Termin nadsyłania zgłoszeń Podania muszą wpłynąć do 15 lipiec 2019 roku
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Do formularza zgłoszeniowego  należy dołączyć:
- CV wraz ze zdjęciem,
- list motywacyjny,
- opinię redaktora naczelnego/ szefa działu(będącą jednocześnie dowodem przyznania urlopu na czas stypendium i dokumentem potwierdzającym umiejętności dziennikarskie stypendysty),
- maksymalnie 4 próbki tekstu. Dziennikarzy radiowych i telewizyjnych prosimy o przysyłanie spisanych fragmentów ich relacji(nie przyjmujemy taśm z nagraniami).
- potwierdzenie znajomości języka niemieckiego(certyfikaty, świadectwa szkół językowych)
- w zgłoszeniu prosimy uwzględnić media, w których kandydat chciałby odbyć swój staż.

Więcej informacji: https://www.ijp.org/pl/stipendien/polsko-niemiecki-program/

stopka strony