Organizacje

Instytut Cervantesa

Warszawa, Polska

ul. Nowogrodzka 22, 00-511

tel.: +48 22 501 39 01
email: varsovia@cervantes.es
www: https://varsovia.cervantes.es/pl/default.shtm

Instituto Cervantes jest hiszpańską instytucją, której zadaniem jest nauczanie i upowszechnianie języka hiszpańskiego oraz propagowanie kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej za granicą.
Instytut organizuje kursy ogólne i specjalistyczne jęz. hiszpańskiego. Wydaje certyfikaty i dyplomy poświadczające ich znajomość języka na danym poziomie i organizuje oficjalne, międzynarodowe egzaminy z języka hiszpańskiego DELE (Diploma Oficial de Español como Lengua Extranjera / Dyplom z Języka Hiszpańskiego jako Obcego). Instytut uczestniczy w projektach upowszechniających język hiszpański. Instytut udostepnia sieć bibliotek.

stopka strony