Organizacje

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Opole, Polska

ul. Katowicka 89, 45-061

tel.: +48 77 452 74 60
email: politologia@uni.opole.pl
www: http://politologia.uni.opole.pl

Uczelnia uczestniczy w programie Europa Mater ( zwany także „Studiami Weimarskimi”, to wyjątkowy międzynarodowy program studiów magisterskich w dziedzinie europeistyki, który oferuje możliwość otrzymania trzech dyplomów magisterskich trzech partnerskich uniwersytetów: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Johannesa Gutenberga w Moguncji i University of Burgundy. Zajęcia prowadzone są dla międzynarodowej grupy studentów i prowadzone wspólnie przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu w Moguncji oraz Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon).stopka strony