Organizacje

International Center for New Media

Salzburg, Austria

Leopoldskronstrasse 30, A-5020

tel.: +43.(0)660 63 04 084
email: office@icnm.net
www: https://icnm.net/

Stowarzyszenie non-profit z siedzibą w Austrii, które specjalizuje się w tworzeniu sieci kontaktów w Europie i na całym świecie. ICNM koncentruje się na wykorzystaniu technologii cyfrowych, kreatywnych treści i społecznej przedsiębiorczości.

Oferuje także programy edukacyjne dla młodych ludzi. Od 2012 r. ICNM prowadzi „Europejską Nagrodę dla Młodzieży (EYA)” - jedyny ogólnoeuropejski konkurs dla młodych ludzi i przedsiębiorców wykorzystujących Internet jako narzędzie poprawy warunków życia. W skali globalnej ICNM zainicjował i organizuje „World Summit Awards” w 168 krajach w ramach ONZ World  Summit on the Information Society WSIS. Nagrody World Summit Awards trwają od 2003 roku we współpracy z UNIDO, UNESCO, ITU, ISOC, UN GAID i UNDP.


stopka strony