Organizacje

Komisja Europejska - Wspólne Centrum Badawcze (JRC)

Brussels, Belgia

Rue du Champ de Mars 21, 1050

tel.: +32.2.2957624
email: jrc-info@ec.europa.eu
www: https://ec.europa.eu/jrc/en

Misją Wspólnego Centrum Badawczego jest zapewnienie naukowego i technicznego wsparcia dla rozwoju, monitorowania i wdrażania nowych koncepcji w polityce UE. Służy kształtowaniu wspólnej polityki UE przy jednoczesnym zachowaniu niezależności interesów państwowych. WCB stanowi również centrum referencyjne w dziedzinie nauki i techniki UE.


stopka strony